Pagina-Setmana-de-la-Fusta.jpg

Projectes Ecowood

DEFINICIÓ DEL PROJECTE

  • Subvencionat per l’Agència de Residus de Catalunya.
  • Línia de subvencions que té com a objecte el foment de projectes per a l'acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos.
Pagina-Setmana-de-la-Fusta.jpg

L’economia circular és molt més que una moda passatgera. Ja són moltes les empreses que aposten de forma ferma per aquest model econòmic, basat en la reutilització, la reparació, la remanufactura i el reciclatge dels materials i els productes, minimitzant la utilització de matèries primeres. I és que tot són avantatges: permet millorar els resultats econòmics de les empreses aprofitant els recursos al màxim i redueix la generació de residus al mínim, amb un impacte ambiental i social positiu.

El sector de la fusta ha estat pioner en l’aposta per l’economia circular i és una de les indústries amb una major responsabilitat mediambiental. Precisament, sobre economia circular, en aquest cas a Catalunya, s’està treballant al projecte ECOWOOD. Els resultats, que es coneixeran durant 2022, permetran mostrar una radiografia del sector de la fusta i el moble a Catalunya i confirmar que és una de les indústries amb un percentatge més alt de consciència sobre la importància de l’economia circular, com mostren les empreses del sector amb l’aplicació d’aquesta en el seu dia a dia.

Pagina-Setmana-de-la-Fusta.jpg

Beneficis ambientals

  • Estimació preliminar dels productes i residus del sector afectats, quantitat estimativa que es podran prevenir en un futur gràcies a futures propostes en base estalvi matèries primeres, etc.
  • Especial atenció a la pols de fusta
  • El quantificació dels seus volums
  • El flux temporal
  • La zonificació i la trajectòria dels materials residuals
  • La possible extensió d’utilitat dels materials residuals

Beneficis econòmics

  • Per a les empreses: pot existir un benefici econòmic, pel fet de convertir un simple residu en un recurs, estalviar costos de gestió de residus i compra de matèria primera.
  • Per a la societat: la fusta és un magatzem natural de CO2. Per tant, allargar la vida útil dels residus fusters contribueix a reduir la petjada de carboni, abaratint també els costos de determinats productes.
Pagina-Setmana-de-la-Fusta.jpg