Projectes Anells de la fusta

guardons.png

Què són?

El Gremi Fusta i Moble promou i convoca, amb la col·laboració d’altres entitats destacades del sector, els guardons Anells de la Fusta.

Objectius del guardons

Oferir reconeixement públic a persones, empreses o entitats que s’hagin distingit per la seva contribució a divulgar, dignificar i promocionar el coneixement, l’ús i els oficis de la fusta, en totes les seves vessants des de l’origen, el bosc i les activitats forestals, la seva transformació i l’aplicació o realització final en espais interiors (moble, hàbitat, decoració, indústria…) i exteriors (paisatge, urbanisme, arquitectura), com també en accions intangibles (a escoles i centres de formació, tecnològics, d’innovació, recerca i investigació o divulgació i conscienciació sobre la cultura de la fusta).

MODALITAT DE GUARDONS

ANELL GESTIÓ DEL BOSC

Anell a accions realitzades recentment, a iniciatives en curs o a projectes en fase de propera execució al voltant de la gestió del bosc o de la promoció de la cultura de la fusta d’origen català: actuacions forestals, foment de plans i estratègies d’aprofitament, conservació, estudi o divulgació del patrimoni boscós o dels recursos forestals de Catalunya.

ANELL DISSENY I CREACIÓ EN FUSTA

Anell a mobiliari i decoració, elements ornamentals, obres efímeres, objectes quotidians, nous estils de vida, oci, esport i cultura, noves aplicacions de la fusta sola o en combinació amb altres materials, etc. Aquest premi està patrocinat per FSC España.

ANELL PRESCRIPCIÓ I DISSENY INTERIORISME

Anell a  la prescripció, disseny i/o realització d’obres d’interiorisme, rehabilitació o restauració d’edificis existents o de nova creació, elements o espais d’ús comunitari o privat significatius (és a dir, amb capacitat d’influència en la cultura d’habitat actual) en els quals la fusta sigui l’element formal fonamental. Aquest premi està patrocinat per PEFC.

ANELL DISSENY I OBRES ARQUITÈCTONIQUES

Anell a la prescripció, disseny i/o realització d’obres arquitectòniques o estructurals per l’urbanisme, l’hàbitat o el territori, en les quals la fusta sigui l’element estructural fonamental.Aquest premi està patrocinat per SCM Group.

ANELL  RECERCA I DIVULGACIÓ

Anell a accions d’investigació o recerca, divulgació, promoció, informació, formació o altres projectes comunicatius relacionats amb la cultura de la fusta, la seva història, les noves aplicacions d’aquest material, els seus usos i propietats, l’impuls als variats oficis i especialitats del sector, a través de qualsevol metodologia sociocultural o canal de difusió o format, com ara internet, cinema, premsa, radio, televisió, publicacions escrites, exposicions, etc.

ANELL PROJECTES D'ESTUDIANTS

Anell a treballs o projectes d’estudiants (individuals o en grup), com ara treballs de recerca en el camp de la formació professional, especialment de la branca de la fusta i el moble, treballs de final de Grau, Màster o tesis doctorals de qualsevol branca científica o tecnològica, que aportin solucions d’innovació o noves aplicacions de la fusta, de les seves propietats i/o del seu ús o de modernització dels oficis del sector.


Patrocinadors

FSC PEFC SCM Group