Junta directiva

President

Alfons Solé i Fallada

Vicepresident

Lluís Gilabert i Corominas

Secretari

Ignasi Caus i Anglès

Tresorer

Alfred Cardona i Burguillo

Vocals

Anton Bentanachs i Bernada

Denis Louis Dominique Boglio

Concepció Montmany i Cornellas

Francesc-Xavier Moré i Farreras

Francesc Pont i Vidal

Emma Sebastia Sarroca